Breadcrumbs

Uvod - Home

C3x Solutions je vodeća softverska kuća u Srbiji na polju izrade aplikacija za finansijska tržišta. U toku svog osmogodišnjeg poslovanja, izgradili smo sistem za praćenje brokerskog poslovanja, potpuno integrisan sa Beogradskom Berzom, Centralnim Regirstrom Hartija od Vrednosti, poslovnim bankama, Bloomberg-om itd. Kroz naš sistem je na Berzu do sada ispostavljeno preko 5,5 miliona naloga za trgovanje, pri čemu se u našem sistemu vodi preko 2,5 miliona klijenata. Privatizacija javnih preduzeća (trgovanje besplatnim akcijama NIS-a i Aerodroma Nikola Tesla) sprovedeno je kroz naš softver. Konačno, celokupna funkcionalnost zaokružena je modulom za elektronsko trgovanje (ispostavljanje naloga na Beogradsku Berzu preko interneta, ma gde na svetu se vi nalazili).

Pored platforme za brokersko poslovanje, c3x Solutions u svom portfoliju ima i druge proizvode specijalizovane za finansijsko poslovanje, od kojih su najznačajniji: sistem za amortizaciju naknada (koristi se u bankama kako bi naknade od puštanja kredita razgraničili na čitav period otplate), aplikaciju za raspodelu troškova prema centru troška (koristi se u organizacijama koje imaju veliki broj filijala i organizacionih jedinica, kako bi se svaki trošak pravilno rasporedio na svog nosioca), aplikaciju za elektronsko bankarstvo itd.