Breadcrumbs

Equilibrium - Platforma za Brokersko poslovanje

Equilibrium podržava sve aspekte poslovnih procesa brokerske kuće i pruža punu automatizaciju svakodnevnih aktivnosti. Naše rešenje donosi novi način integracije sa eksternim sistemima i aplikacijama drugih ponuđača:

  • Komunikacija sa E-Trading platformom (Teletrader) za direktno i on-line trgovanje;
  • Implementacija FIX protokola i CRHoV interfejsa;
  • Povezivanje sa servisima banaka za automatsku proveru novčanih računa klijenata.

Zasnovano na višegodišnjem iskustvu razvoja brokerskih informacionih sistema, ovo rešenje nasleđuje sve prednosti ranije implementirane BackOffice aplikacije, sada nadograđene novim tehnologijama i naprednim opcijama za vaše poslovanje.

Arhitektura

Naš softver se sastoji od nekoliko glavnih modula. Svaki je nezavisan, ali ipak čini deo jedinstvenog Equilibrium sistema.

Posebnu pažnju posvetili smo upravljanju korisničkim nalozima i bezbednosti informacija. Equilibrium podržava tzv. strong password policy (obavezuje korisnika da kreira komplikovanu lozinku koja se sastoji iz velikih i malih slova, brojeva i specijalnih karaktera); blokira korisnika nakon određenog broja neuspelih pokušaja prijavljivanja na sistem itd.

Opširnije: Arhitektura

Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM)

Modul za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) je osnova Equilibrium rešenja. Obogaćen import i eksport mehanizmima, proširivim kategorijama podataka i ostalim naprednim opcijama, omogućava vam da čuvate razne podatke o klijentima i koristite ih i u drugim modulima.

 

Opširnije: Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM)

Trgovanje

Modul trgovanja omogućava brzo i pouzdano pravljenje naloga trgovanja sa olakšanim unosom podataka o klijentu i hartijama od vrednosti. Svakodnevne aktivnosti su olakšane posebnim opcijama za višestruko generisanje naloga i direktno prosleđivanje naloga pomoću opcione komponente E-Trading.

Opširnije: Trgovanje

Integracije

Postojeća funkcionalnost automatskog kreiranja naloga zasnovana na XML fajlovima sa Beogradske berze unapredjena je novim FIX protokolom. Interfejs sa CRHoV-om zasnovan na predefinisanim porukama sinhronizuje Equilibrium sa CRHoV bazom (otvaranje računa za klijenta; nalozi za prenos;nalozi za deponovanje; sinhronizacija sredstava na računu; import novih HoV).

Opširnije: Integracije

Izveštavanje

Modul za operativno i menadžment izveštavanje je zadužen za razne vrste izveštaja: od osnovnih operativnih i regulatornih do naprednih MIS izveštaja baziranih na savremenim Business Intelligence elementima. Kao poseban modul (ali takođe integrisan u jednom rešenju), daje fleksibilnost kreiranja izveštaja potpuno nezavisno od drugih modula (bez potrebe za novom verzijom aplikacije svaki put kada se doda novi izveštaj). Omogućeno je i masovno štampanje ugovora sa klijentima, naloga i potvrda o realizaciji.

Opširnije: Izveštavanje