Breadcrumbs

Arhitektura

Naš softver se sastoji od nekoliko glavnih modula. Svaki je nezavisan, ali ipak čini deo jedinstvenog Equilibrium sistema.

Posebnu pažnju posvetili smo upravljanju korisničkim nalozima i bezbednosti informacija. Equilibrium podržava tzv. strong password policy (obavezuje korisnika da kreira komplikovanu lozinku koja se sastoji iz velikih i malih slova, brojeva i specijalnih karaktera); blokira korisnika nakon određenog broja neuspelih pokušaja prijavljivanja na sistem itd.

Takođe, implementiran je sigurnosni sistem za logovanje izmena, te se u svakom trenutku može dobiti informacija ko je i kada izmenio podatke u aplikaciji.