Breadcrumbs

Integracije

Postojeća funkcionalnost automatskog kreiranja naloga zasnovana na XML fajlovima sa Beogradske berze unapredjena je novim FIX protokolom. Interfejs sa CRHoV-om zasnovan na predefinisanim porukama sinhronizuje Equilibrium sa CRHoV bazom (otvaranje računa za klijenta; nalozi za prenos;nalozi za deponovanje; sinhronizacija sredstava na računu; import novih HoV).

E-Trading komponenta. Equilibrium je integrisan sa E-Trading platformom QuoteStation-a i TeleTrader WebStation-om što omogućava vašim klijentima da se uključe direktno u trgovanje dajući naloge on-line iz svoje kancelarije, od kuće ili sa bilo kog mesta sa internet konekcijom. U kombinaciji sa FIX Interfejsom (veza sa Berzom), ova funkcionalnost značajno ubrzava vaš poslovni procesa (potpuno isključen ručni unos naloga).