Breadcrumbs

SmartTrader

SmartTrader je platforma za elektronsko ispostavljanje naloga na Beogradsku Berzu i praćenje sopstvenog portfolija. SmartTrader je direktno povezan sa informacionim sistemom brokerske kuće i pruža uvid u statuse naloga i realizovane transakcije na Beogradskoj Berzi u realnom vremenu. Takođe, sistem je sinhronizovan sa Centralnim Registrom Hartija od Vrednosti (CRHoV) te u svakom trenutku možete videti pravo stanje hartija na vašem vlasničkom računu.

SmartTrader se najčešće implementira zajedno sa platformom za distribuciju i analizu podataka sa berze, kao što je TeleTrader WebStation radna stanica. Aplikacije (TeleTrader WebStation i SmartTrader) su usko integrisane ali zbog različite prirode informacija prikazanih u ova dva sistema, SmartTrader zahteva viši nivo sigurnosti, te se korisnik mora dodatno logovati kako bi ispostavio nalog (iako je već ulogovan na TeleTrader WebStation).

Detaljno uputstvo za korišćenje aplikacije možete preuzeti ovde.

Arhitektura sistema

SmartTrader je baziran na Microsoft Windows Azure platformi i Enterprise Service Bus tehnologiji. Logička šema sistema prikazana je na slici ispod (komponente SmartTrader platforme su obeležene crvenom bojom):

Opširnije: Arhitektura sistema

Prijava na sistem i ispostavljanje naloga

Ako ste već ulogovani na TeleTrader WebStation radnu stanicu, kliknite dugme Portfolio kako bi se prijavili na SmartTrader platformu:

Ukoliko želite da kupite ili prodate neku hartiju, kliknite na odgovarajuće dugme u TeleTrader WebStation radnoj stanici:

Opširnije: Prijava na sistem i ispostavljanje naloga

Pregled naloga i portfolija

Nakon prijave na SmartTrader ili nakon ispostavljanja novog naloga za trgovanje otvoriće se stranica na kojoj ćete videti svoje aktivne naloge, stanje u Centralnom Registru, svoj portfolio, kao i stranu za pretragu svih vaših naloga.

Prva kartica Nalozi prikazuje spisak svih Vaših naloga aktivnih u brokerskom informacionom sistemu.

Opširnije: Pregled naloga i portfolija

Opoziv Naloga

Aktivne naloge možete opozvati pritiskom na crveni X u prvoj koloni tabele na kartici Nalozi.

VAŽNO: Kao i kod ispostavljanja novih naloga za trgovanje, opoziv se neće naći na Berzi istog trenutka kada vi kliknete X. Broker Vaš opoziv mora proveriti (da li je na Berzi trgovanje u toku, da li je odgovarajuća faza trgovanja, da li možda greškom niste opozvali realizovan ili opozvan nalog itd.) i proslediti na Berzu. Tek nakon odgovora od Berze da je nalog uspešno opozvan, nalog će nestati iz liste aktivnih naloga (iako proces izgleda dug, reč je o sekundama). Opozvane naloge možete pogledati u kartici Pretraga Naloga.

Proces povlačenja naloga izgleda ovako: