Breadcrumbs

SmartTrader

SmartTrader je platforma za elektronsko ispostavljanje naloga na Beogradsku Berzu i praćenje sopstvenog portfolija. SmartTrader je direktno povezan sa informacionim sistemom brokerske kuće i pruža uvid u statuse naloga i realizovane transakcije na Beogradskoj Berzi u realnom vremenu. Takođe, sistem je sinhronizovan sa Centralnim Registrom Hartija od Vrednosti (CRHoV) te u svakom trenutku možete videti pravo stanje hartija na vašem vlasničkom računu.

SmartTrader se najčešće implementira zajedno sa platformom za distribuciju i analizu podataka sa berze, kao što je TeleTrader WebStation radna stanica. Aplikacije (TeleTrader WebStation i SmartTrader) su usko integrisane ali zbog različite prirode informacija prikazanih u ova dva sistema, SmartTrader zahteva viši nivo sigurnosti, te se korisnik mora dodatno logovati kako bi ispostavio nalog (iako je već ulogovan na TeleTrader WebStation).

Detaljno uputstvo za korišćenje aplikacije možete preuzeti ovde.