Breadcrumbs

Pregled naloga i portfolija

Nakon prijave na SmartTrader ili nakon ispostavljanja novog naloga za trgovanje otvoriće se stranica na kojoj ćete videti svoje aktivne naloge, stanje u Centralnom Registru, svoj portfolio, kao i stranu za pretragu svih vaših naloga.

Prva kartica Nalozi prikazuje spisak svih Vaših naloga aktivnih u brokerskom informacionom sistemu.

VAŽNO: Nisu svi nalozi koji su aktivni u informacionom sistemu Vašeg brokera istovremeno aktivni i na Berzi. Kao što je objašnjeno u prethodnom poglavlju, od trenutka kada ste ispostavili nalog do trenutka kada se on nađe na Berzi potrebno je da Vaš broker izvrši određene akcije. Upravo iz tog razloga se na ovoj stranici vide dva statusa za svaki nalog: Status kod brokera i Status na berzi.

Ukoliko želite da pogledate stanje na Vašem vlasničkom računu, pređite na karticu Stanje u CRHOV:

U ovoj tabeli ćete videti ukoliko imate neke nesaldirane transakcije (Centralni Registar saldiranje vrši tri dana nakon trgovanja), iznos naloga koji su aktivni na Berzi, kao i naloge koje ste ispostavili ali ih broker još uvek nije prosledio na Berzu (Dnevna količina).

Sledeća kartica Portfolio prikazuje nabavne cene za hartije u Vašem portfoliju i računa dobit odnosno gubitak u odnosu na trenutnu tržišnu cenu Vaših hartija.