Breadcrumbs

Prijava na sistem i ispostavljanje naloga

Ako ste već ulogovani na TeleTrader WebStation radnu stanicu, kliknite dugme Portfolio kako bi se prijavili na SmartTrader platformu:

Ukoliko želite da kupite ili prodate neku hartiju, kliknite na odgovarajuće dugme u TeleTrader WebStation radnoj stanici:

 

Nalozi za kupovinu i prodaju izgledaju kao na donjoj slici:

Trenutna cena i podaci o hartiji se prenose iz Teletrader WebStation radne stanice. Ostaje Vam da navedete iznos i izaberete tip naloga po ceni (limit/tržišni) i trajanju. Ukoliko se izabere Tržišni nalog cena se ne može menjati, a trajanje je ograničeno na Dnevni nalog. Nalog će se realizovati po najboljoj ceni u tom trenutku. Limit nalog označava da se nalog izvršava samo ako je cena manja ili jednaka (u slučaju prodaje veća) od cene koja je navedena u nalogu. U ovom slučaju se može izabrati i tip isteka naloga (dnevni, do dana, do opoziva). Dnevni nalog važi samo u danu kada je ispostavljen na berzu (ukoliko se nalog ispostavi van radnog vremena Berze, važiće narednog radnog dana). Nalog Do dana važi do dana koji je naveden u nalogu (Datum isteka), a Nalog Do opoziva važi 90 dana ili do trenutka kada se ispostavi nalog opoziva.

VAŽNO: Kada ispostavite nalog za trgovanje, pre nego što taj nalog stigne na Berzu, potrebno je da Vaš broker izvrši određene provere (pokrivenost naloga, radno vreme Berze, faza trgovanja itd.).

Proces ispostavljanja naloga izgleda ovako: