Breadcrumbs

xGlider

xGlider je komunikacioni interfejs za razmenu poruka između brokerske platforme i Beogradske Berze, dizajniran kao autonomni Windows servis. Iako deo Equilibrium sistema, može biti povezan sa bilo kojom brokerskom platformom.

Komunikacija sa trgovačkom platformom ostvarena je korišćenjem FixAPI-a isporučenog od strane Beogradske Berze. Komunikacija je sinhrona (za razliku od samog FIX protokola).

Na osnovu trgovanja na Berzi, xGlider prima zaključnice i ažurira brokerski sistem.

Arhitektura sistema